Wednesday, March 9, 2011

Ηλίας Πετρόπουλος - Η Δικαιοσύνη δουλάρα της Αστυνομίας

Απόσπασμα από το "Εγχειρίδιον του καλού κλέφτη" του Ηλία Πετρόπουλου, εκδόσεις Νεφέλη.
Μάθημα 28ον
Η Δικαιοσύνη δουλάρα της Αστυνομίας

Ο Εισαγγελεύς ασκεί εν ιπποτικόν λειτούργημα. 
Είναι ο υποστηρικτής του Νόμου.
Στην περίπτωση του Κλέφτη ο Εισαγγελεύς είναι ο Υπερασπιστής του τέως Ιδιοκτήτη των Κλοπιμαίων. Ο Νόμος τάσσεται με το μέρος Ιδιοκτησίας. Ο Ποινικός Κώδιξ είναι η πανοπλία του Αστικού Δικαίου. Ο Εισαγγελεύς  π ρ ο τ ε ί ν ε ι  στον Δικαστή, ή, δρα στις επείγουσες περιπτώσεις. Τελικώς ο Δικαστής αποφασίζει. Οι Αστυνομικοί είναι τα Όργανα Εφαρμογής. Ο Εισαγγελεύς μεσολαβεί μεταξύ Δικαιοσύνης και Αστυνομίας. Ο Μέσος Άνθρωπος μου είπε: Φυλακή είναι το κλουβί όπου οι Καλοί κλείνουν τους Κακούς. Αυτός ο απλοϊκός ορισμός δεν φαίνεται να προβλέπει τις κλιμακωτές αντιδράσεις - ερωτήσεις που γεννά. Το Έγκλημα χρησιμοποιεί βία. Η Βία είναι η μαμή του Εγκλήματος, διακηρύσσει ο Marx. Στις μέρες μας η Εξουσία, όχι μόνον ολοκλήρωσε την διαφοροποίηση της έναντι του Κράτους, αλλά απομυζά το Κράτος, απειλεί να καταπιεί το Κράτος. 

Ο Νόμος παρέχει στον Εισαγγελέα δικτατορικές αρμοδιότητες, που  μ ό ν ο ν  μέσω της Αστυνομίας δύνανται να υλοποιηθούν. Ο Εισαγγελεύς επικοινωνεί με την Αστυνομία προφορικώς ή εγγράφως. Βέβαια, ο Εισαγγελεύς διατάσσει, αλλά η Αστυνομία εφαρμόζει τις διαταγές του όταν θέλει, όπου θέλει, όπως θέλει - α ν  τ ι ς  ε φ α ρ μ ό σ ε ι. Ο Εισαγγελεύς διατάσσει τη σύλληψη ενός Χασισεμπόρου. Αν ο Χασισέμπορος τυγχάνει πράκτωρ της Ασφάλειας, η Αστυνομία απαντά στον Εισαγγελέα, ότι αδυνατεί να βρει τον Χασισέμπορο. Ο Εισαγγελεύς ζητάει στοιχεία για κάποιο πρόσωπο. Η Αστυνομία χορηγεί ελάχιστα στοιχεία. Ο Εισαγγελεύς πληροφορείται ότι κάποιος βασανίζει στην Ασφάλεια. Δειλιάζει να κάνει έφοδο. Ζητά τηλεφωνικώς εξηγήσεις. Η Ασφάλεια έχει όλο τον καιρό να εξαφανίσει τα πειστήρια.

Ο Δικαστής πάσχει από διάφορες ψευδαισθήσεις: η σημαντικότερη είναι το ότι νομίζει ότι απονέμει Δικαιοσύνην. Ω ς  π ρ ο ς  τ ο υ ς  Α ν θ ρ ώ π ο υ ς  τ ο υ  Υ π ο κ ό σ μ ο υ  α ι    δ ι κ α σ τ ι κ α ί  α π ο φ ά σ ε ι ς  σ κ α ρ ώ ν ο ν τ α ι  σ τ α  γ ρ α φ ε ί α  τ η ς Α σ τ υ ν ο μ ί α ς. Ενώπιον του Δικαστηρίου ο Αστυνομικός-Μάρτυς Κατηγορίας ελαφρύνει ή επιβαρύνει την θέση του Κατηγορουμένου Κλέφτη ανάλογα με τις εντολές που έχει λάβει. Ο Δικαστής υπακούει τυφλά. Έτσι ο Κλέφτης που εβοήθησε την Προανάκριση απαλλάσσεται, ή τιμωρείται με μικρή ποινή, ενώ ο αδιάλλακτος Κλέφτης πατάσσεται. 
Σχεδόν πάντα ο Κλέφτης παραπέμπεται στο Δικαστήριο για πολλές Κλοπές. Η Αστυνομία, όταν θελήσει να εκδικηθεί τον Κλέφτη, χ ω ρ ί ζ ε ι  τ ι ς  υ π ο θ έ σ ε ι ς. Δηλαδή: κάνει χωριστή δικογραφία για κάθε μια Κλοπή, έτσι ο Κλέφτης δικάζεται σε πολλές Ποινές, με αποτέλεσμα από τη μία πλευρά να ταλαιπωρείται με συνεχείς μεταγωγές (κτλ κτλ) κι από την άλλη μεριά η τελική άθροιση των Ποινών του να είναι πολύ μεγαλύτερη από το συνηθισμένο. Ακόμη, η Αστυνομία, όταν θέλει να εκδικηθεί και έναν ατίθασο κλέφτη του φορτώνει στην πλάτη του και ορισμένες Κλοπές π ο υ  δ ε ν  έ χ ε ι  δ ι α π ρ ά ξ ε ι  α υ τ ό ς. Έτσι η Αστυνομία απαλλάσσεται από τους εκκρεμείς φακέλους και συνάμα τιμωρεί τους ξεροκέφαλους κλέφτες. Ο Δικαστής, παριστάνοντας τον κουτό, καταπίνει αυτά (και άλλα) τερτίπια της Αστυνομίας. 
Όλο το κακό ξεκινάει από το θεσμό της Προανακρίσεως. 

Η Προανάκρισις διεξάγεται από τη Αστυνομία. Τις περισσότερες φορές δεν επακολουθεί τακτική Ανάκρισις. Ο Ανακριτής είναι ένας νεαρός Δικαστής που έχει ακούσει πολλές ιστορίες και δεν επιθυμεί να ακούσει άλλες ιστορίες. Ο Ανακριτής μισεί το επάγγελμά του και ευχαρίστως το ξεφορτώνεται στις πλάτες των Αστυνομικών. Ο Αστυνομικός λατρεύει τη δουλειά του Ανακριτή, αλλά του την απαγορεύει ο Νόμος. Έπρεπε να εφευρεθεί ο θεσμός της Προανακρίσεως και εφευρέθη. 

Μεταξύ άλλων η Αστυνομία υπάρχει για να  π ρ ο λ α μ β ά ν ε ι  το Έγκλημα. Αυτό απαιτεί κόπο, παρακολούθηση, ξενύχτι, δουλιά κάτω από τη βροχή, εξυπνάδα υπομονή, φιλότιμο. Ο Αστυνομικός είναι ράθυμον ζώον. Αφήνει το Έγκλημα να εκδηλωθεί και ύστερα αρπάζει έναν έναν τους Ανθρώπους της Φάρας και τους σακατεύει στο ξύλο – στο τέλος κάποιος λυγίζει, κάποιος ομολογεί ή προδίδει. Αυτό το κυνήγι στη ζούγκλα πρέπει να περιβληθεί μια επίσημη φόρμα για να αποκτήσει τυπικόν κύρος. Η φόρμα της Προανακρίσεως σώζει την κατάσταση. Αν ο παρανόμως συλληφθείς Κλέφτης αποδειχθεί άσχετος με το Έγκλημα που προσπαθεί να διαλευκάνει η Ασφάλεια αφήνεται ελεύθερος. Ο Κλέφτης σπεύδει να χαθεί στο σκοτάδι. Ούτε λόγος για την αντισυνταγματικήν ενέργεια της Αστυνομίας, ούτε λόγος για το ξύλο που έφαγε, ούτε λόγος για αποζημίωση λόγω προσβολής προσωπικότητος. Η κατάχρησις εξουσίας και η υπέρβασις καθήκοντος είναι αρρώστιες σύμφυτες με την ιδιότητα του Αστυνομικού. Ό λ α  α υ τ ά  τ α  γ ν ω ρ ί ζ ε ι  κ α ι  ο  Δ ι κ α σ τ ή ς  κ α ι  ο  Ε ι σ α γ γ ε λ ε ύ ς. Αν ο – παρανόμως ή τυχαίος – συλληφθείς Κλέφτης διέπραξε το Έγκλημα δια το οποίον κατηγορείται, η Αστυνομία ειδοποιεί, εκ των υστέρων, τον Εισαγγελέα και συντάσει μια έκθεση Προανακρίσεως με ψεύτικην ημερομηνία συλλήψεως κτλ. Ο Εισαγγελεύς απαντά με μια εντολή Προφυλακίσεως του Κλέφτη. Ο δρόμος για τη δίκη άνοιξε. 

Στη Δίκη όλα εξαρτώνται από την (ευμενή ή δυσμενή) κατάθεση του Αστυνομικού – Μάρτυρος Κατηγορίας. Το Δικαστήριον αποδέχεται τις υποδείξεις της Αστυνομίας, ενώ όφειλε να θεωρεί ως ά κ ρ ω ς ύ π ο π τ α τα συμπεράσματα της Προανακρίσεως. Ο θ ε σ μ ό ς  τ η ς  Π ρ ο α ν α κ ρ ί σ ε ω ς  ε ί ν α ι  δ ι α β λ η τ ό ς  α φ’  ε α υ τ ο ύ. Ο Δικαστής της Antiqua δικάζει και καταδικάζει  μ η  β λ έ π ο ν τ α ς  κ α ι  μ η  α κ ο ύ γ ο ν τ α ς.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...